Residency Program

Residency Program

20131010-20160301 영은미술관 오픈스튜디오

2015 06 19 - 2015 06 21 금토일

20일 토요일 13:30-17:30 워크샵

 

20150620오픈스튜디오1.jpg

 

20150620오픈스튜디오2.jpg

 

2015.06.20 영은창작스튜디오 01.jpeg

 

2015.06.20 영은창작스튜디오 02.jpeg

 

2015.06.20 영은창작스튜디오 03.jpeg

 

2015.06.20 영은창작스튜디오 04.jpeg

 

2015.06.20 영은창작스튜디오 05.jpeg

 

2015.06.20 영은창작스튜디오 06.jpeg

 

2015.06.20 영은창작스튜디오 07.jpeg

 

2015.06.20 영은창작스튜디오 08.jpeg