2015

2015

Ewha Portfolio 2015 _ 성곡미술관 Seoul

  전시기간 : 2015. 6. 6–21(설치/작품철수기간:64,5/6 22,23)

  전시장소 :성곡미술관  전관 전시실

1 : 서양화과, 동양화과, 조소과, 도예과

2 : 생활미술과, 장식미술과, 섬유예술과

  주최, 주관 :이화여대조형예술대학 동창회

 전시기획 : 이 수 균(책임큐레이터), (코디네이터)

 

캡처.JPG

 

2.jpg

 

2015.06.06 이화포트폴리오 06.jpeg

 

2015.06.06 이화포트폴리오 05.jpeg

 

2015.06.06 이화포트폴리오 04.jpeg

 

2015.06.06 이화포트폴리오 03.jpeg

 

2015.06.06 이화포트폴리오 02.jpeg

 

2015.06.06 이화포트폴리오 01.jpeg